Yasal Uyarı

Bu, ASSA ABLOY Group (“ASSA ABLOY”) web sitesine ilişkin genel bir yasal uyarıdır. İşbu web sitesi üzerinde ASSA ABLOY çevrimiçi bilgiler sağlamaktadır. Bu siteye erişim sağlayarak ve siteyi kullanarak bu bildirimde belirtilmiş olan hüküm ve koşulların yasal olarak bağlayıcı olduğunu ve bunlara uymayı kabul edersiniz.

 

TELİF HAKLARI, TİCARİ MARKALAR VE KULLANIM KOŞULLARI

Bu sitenin metin, grafik ve imgeler, ticari markalar, markalar, logolar ve yazılım da dahil ve bunlarla sınırlı olmamak üzere içeriği (“İçerik”) Fikri Mülkiyet Hakları Yasaları tarafından korunmaktadır. İşbu İçerik üzerindeki haklar, siz ya da bu sitenin herhangi diğer kullanıcısına devredilmez ve ASSA ABLOY ya da bu site üzerinde yayınlanan materyaller üzerinde hak sahibi üçüncü taraflara ait olarak kalacaktır.

ASSA ABLOY şirketin işlerinde kullanılan adları ve işbu sitede geçen şirket ürün ve hizmetlerinin adlarının mülkiyetine sahiptir ve bu adlar Fikri Mülkiyet Hakları Yasaları tarafından korunmaktadır. Tüm ticari markalar, bu ticari markaların mülkiyet sahiplerine aittir.

Sadece kişisel kullanım ve ticari olmayan amaçlarla kullanım için İçeriği görüntüleme, e-posta ile gönderme, indirme veya kopyalarını yazdırma hakkına sahipsiniz. İçeriğin izin verilmeyen şekilde kullanımı telif haklarını, ticari marka haklarını ve diğer kanunları ihlal edebilir. İçeriği e-posta ile gönderdiğiniz, indirdiğiniz ve kopyalarını yazdırdığınız her seferinde sayfanın altında yer alan telif hakkı bildirimleri de dahil olmak üzere İçeriğe eklenmiş tüm telif hakkı ve diğer bildirimleri de bunlara eklemelisiniz.

İçerik ASSA ABLOY’un yazılı ön izni olmaksızın bir veri çekme sisteminde yeniden oluşturulamaz, sureti çıkarılamaz, depolanamaz, herhangi doğal dil ya da bilgisayar diline çevrilemez, herhangi biçimde ya da herhangi yolla (elektronik, mekanik, fotoğrafik, kayıtlı ya da diğer) yeniden aktarılamaz, yeniden satılamaz ya da yeniden dağıtılamaz. İçeriği herhangi bir şekilde ve kamusal ya da ticari amaçlarla satamaz ya da değiştiremez, görüntüleyemez, halka açık olarak sunamaz, dağıtamaz ya da diğer şekilde kullanamazsınız. İşbu site ya da herhangi içeriğine “iftira atamazsınız” ve işbu sitenin herhangi parçasını bir sunucuya kopyalamamayı kabul edersiniz. Ayrıca herhangi ASSA ABLOY isimleri, logolar ya da ticari adlarını ASSA ABLOY yazılı ön izni olmaksızın herhangi şekilde görüntülememeyi veya kullanmamayı kabul edersiniz.

İçeriğin herhangi diğer web sitesi ya da diğer ağa bağlı bilgisayar ortamı üzerinde herhangi amaçlarla kullanımı açık bir şekilde yasaklanmıştır, bununla birlikte kullanım koşullarına tabi olmak üzere web sitenizden bu siteye HTML hiperlinki verebilirsiniz. İşbu belge ile bu siteye bağlantı verebilmek için tarafınıza gayrı münhasır, sınırlı ve iptal edilebilir yetki verilmiştir. Reklam faaliyetleri ile ilişkilendirilebilecek ya da herhangi kurum, ürün ya da hizmetin tasdiki gibi görülebilecek herhangi şekilde bu siteye herhangi bağlantı vermemeyi kabul edersiniz. Makul bir kişinin müstehcen, onur kırıcı, taciz edici, saldırgan ya da kötü niyetli olarak tanımlayacağı herhangi web sitesi üzerinde bu siteye bağlantılar koymamayı kabul edersiniz. ASSA ABLOY işbu yetkiyi ya da belirli bağlantıları kullanma hakkınızı herhangi bir tarihte genel olarak kaldırma hakkını saklı tutar. ASSA ABLOY’un bu yetkiyi kaldırması halinde işbu siteye vermiş olduğunu tüm bağlantıları derhal kaldırmayı ve etkisiz hale getirmeyi kabul edersiniz.

Eğer bu İçeriği işbu hüküm ve koşullar tarafından açıkça izin verilmeyen bir şekilde kullanırsanız telif hakları, ticari marka hakları ve diğer kanunları ihlal ediyor olabilirsiniz. Bunun olması halinde ASSA ABLOY işbu siteyi kullanma izninizi otomatik olarak iptal eder ve ASSA ABLOY, İçeriğin herhangi bir bölümünden almış olduğunuz herhangi kopyaları derhal imha etmenizi talep etme hakkına sahip olacaktır. İşbu hüküm ve koşullarca açık bir şekilde verilmemiş olan tüm haklar saklıdır.

FERAGATNAME

ASSA ABLOY İŞBU SİTENİN KULLANIMIYLA ELDE EDİLECEK YA DA İŞBU SİTENİN KULLANIMINA DAYALI SONUÇLAR YA DA İŞBU SİTEDE BULUNAN YA DA İŞBU SİTE TARAFINDAN SAĞLANAN İÇERİK İLE İLGİLİ HİÇBİR BEYAN VE TAAHHÜTTE BULUNMAMAKTADIR. DOLAYISIYLA, İŞBU SİTEYİ KULLANARAK RİSKİ KABUL ETMİŞ OLURSUNUZ.

 ASSA ABLOY İŞBU SİTE VE İÇERİĞİNİ VE SİTEDE YER ALAN HİZMETLERİ “OLDUĞU GİBİ” VE HERHANGİ DOĞRUDAN, DOLAYLI YA DA YASAL GARANTİ OLMAKSIZIN SAĞLAMAKTADIR. ASSA ABLOY, İŞBU BELGE İLE VE YASALARIN İZİN VERDİĞİ ÖLÇÜDE HERHANGİ DOLAYLI HAK TAAHHÜTÜ, TİCARİ ELVERİŞLİLİK, ÜÇÜNCÜ TARAF HAKLARININ İHLAL EDİLMEMESİ VE BELİRLİ BİR AMACA UYGUNLUK DA DAHİL OLMAK VE BUNLARLA SINIRLI OLMAMAK ÜZERE DOĞRUDAN VEYA DOLAYLI, YASAL YA DA DİĞER TÜM TAAHHÜTLERİ AÇIKÇA VE BELİRLİ BİR ŞEKİLDE YOKSAYAR. ASSA ABLOY, İŞBU SİTE TARAFINDAN YA DA İŞBU SİTENİN KULLANIMI YOLUYLA SAĞLANMIŞ OLAN İÇERİK, HİZMETLER, YAZILIM, METİN, GRAFİKLER, BAĞLANTILAR VEYA YAZIŞMALARIN DOĞRULUĞU, GÜVENİLİRLİĞİ, TAMLIĞI, SÜREKLİLİĞİ VEYA ZAMANLAMASI HAKKINDA HİÇBİR BEYAN VEYA TAAHHÜTTE BULUNMAMAKTADIR. İŞBU SİTEDEN EDİNEBİLECEĞİNİZ HERHANGİ İÇERİĞİN BİLGİSAYAR VİRÜSLERİNDEN YA DA HERHANGİ DİĞER ZARAR VERME POTANSİYELİNE SAHİP BİLGİSAYAR KODUNDAN ARINDIRILMIŞ OLDUĞUNDAN EMİN OLMAK İÇİN TÜM ÖNLEMLERİ ALMAKTAN TAMAMEN SİZ SORUMLUSUNUZ. 

İşbu site, işbu site üzerinde yayınlanan ya da işbu site tarafından sağlanan herhangi site içeriği, hizmetler ya da materyallerin kullanımı ya da kullanılamamasından kaynaklanan hiçbir zarardan ne ASSA ABLOY ne de ASSA ABLOY ile ilişkili kişi ya da kurumlar sorumlu tutulamaz (“işbu koruma”). İşbu koruma, taahhüt, sözleşme, haksızlık, mutlak yükümlülük ya da herhangi diğer yasal kurama dayalı olması fark etmeksizin ve ASSA ABLOY’un bu gibi zararların olasılığı hakkında uyarılmış olup olmamasına bakılmaksızın tüm iddiaları içermektedir. İşbu koruma, doğrudan, dolaylı, özel, tesadüfi, bağlı, emsal ve cezai zararlar da dahil ve bunlarla sınırlı olmamak üzere tüm kayıpları; kişisel yaralanma ya da ihmal sonucu ölüme sebebiyet vermeden kaynaklanan zararları; kâr kayıplarını ve  kayıp veriler ya da işlerin aksamasından kaynaklanan zararları kapsamaktadır.

DİĞER SİTELERE VERİLEN BAĞLANTILAR; REKLAMLAR

Işbu site üçüncü taraf web sitelerine bağlantılar içerebilir. Bu bağlantılar sadece size kolaylık sağlaması içi verilmiştir ve ASSA ABLOY’un herhangi üçüncü taraf web sitesinde yayınlanan ya da bu gibi sitelerce sağlanan herhangi içeriği tasdik ettiği anlamına gelmemektedir. İşbu site, bağlantı verilmiş olan herhangi üçüncü taraf web sitesi içeriğinden sorumlu değildir; herhangi üçüncü taraf web sitelerinin içeriklerini değerlendirmiyor, kontrol etmiyor ya da denetlemiyoruz ve bu gibi üçüncü taraf web site materyallerinin içeriği, doğruluğu ya da meşruluğu hakkında hiçbir beyanda bulunmuyoruz.

İşbu site üzerinden bağlantı verilmiş üçüncü taraf web sitelere erişim sağlamaya karar vermeniz halinde buna ilişkin riskleri kabul etmiş olursunuz. Üçüncü taraf web sitelerini kullanımınız bu gibi üçüncü taraf web sitelerinin Gizlilik Politikaları da dahil olmak üzere ilgili Hüküm ve Koşullarına tabidir.

İşbu sitenin üçüncü taraf reklamlarına yer vermeye karar vermesi halinde bu reklamlar diğer web sitelerinin bağlantılarını içerebilir. Aksi açıkça beyan edilmediği takdirde, işbu site üzerinde yayınlanan ya da dolaylı olarak bağlantı verilen herhangi reklam içeriğinin doğruluğu ya da meşruluğuna ilişkin beyanda bulunmamakta ya da herhangi ürünü tasdik etmemektedir.